Çalışma Alanları

KAT MÜLKİYETİ HUKUKU

Site yönetimleri ve apartmanlarda ödenmeyen aidat borçlarının tahsili, tahliye davaları ve ortak alanlarla ilgili ihtilafların çözüme kavuşturulması

İŞ HUKUKU

İşçi ile işveren arasındaki işe iade davaları, işçilik alacaklarının tahsili ve işçi ile işveren arasındaki her türlü hukuki ihtilaflar.

SİGORTA HUKUKU

Trafik kazalarından kaynaklı araç değer kaybı ve tazminat ile ilgili hukuki ihtilaflar.

CEZA HUKUKU

Kanunlar tarafından suç olarak tanımlanmış insan davranışının yapısını inceleyen ve buna özgü cezai yaptırımlar öngören hukuk davaları.

İCRA İFLAS HUKUKU

Borcunu ödemeyen borçludan, alacaklının talebi üzerine icra dairesi kanalıyla alacakların tahsilini sağlayan ve bununla ilgili davaları kapsayan hukuk dalı.

İDARE HUKUKU

Bireyler ile devlet kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen ve bununla ilgili iptal ve tam yargı davaları ile her türlü idari işlemi ve davayı konu alan hukuk dalı.

TİCARET HUKUKU

İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenleyen hukuk dalıdır.

EKA Hukuk ve Danışmanlık

Hızlı ve Kalıcı Çözümler

Her Türlü Sorunlarınız İçin Bizimle Her Zaman İletişime Geçebilirsiniz